Kontakty

Fakturačné údaje: Events&Publishing s.r.o. Azalková 4, 821 01 Bratislava IČO: 530 73 231

Beran Jiří BERAN
Managing Partner CZ/SK
riadenie aktivít CZ/SK
beran@instore.eu
Juraj PÚCHLO
Šéfredaktor
obsah portálu
puchlo@miestopredaja.sk
Zuzana IMRICHOVÁ
Managing Partner SK
riadenie aktivít SK
imrichova@instore.eu
+421 903 569 648

Emília HAVLOVÁ
Business Development
obchod a realizácia SK
havlova@instore.eu

Hlavný partner projektu

Partneri projektu