O súťaži P.O.P. STAR

Súťaž „P.O.P. STAR“ je odbornou súťažou POP (point of purchase) reklám a sekundárnych vystavení v mieste predaja, ktorú usporadúva portál miestopredaja.sk v spolupráci s divíziou RETAIL AUDIT spoločnosťou ppm factum.

Realizáciu môže prihlásiť bezplatne ľubovoľný subjekt, stačí zaslať stručný email na adresu popstar@miestopredaja.sk, kde prosím, uveďte nasledujúce informácie:

Textové informácie:

  • ·         Značka/produkt
  • ·         Zadávateľ/klient/agentúra
  • ·         Predajňa (miesto vystavenia)
  • ·         Obdobie

Obrazové informácie:

  • ·         Minimálne jedna, ale radšej viac fotografií realizácie

Uzávierka aktuálneho kola súťaže je vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca od sledovaného mesiaca.

Prihlášku realizácie vrátane všetkých príloh zasiela realizátor elektronicky e-mailom na adresu súťaže. Prihlásené realizácie sú verejne k dispozícií tu.

Vyhlásenie výsledkov tejto odbornej súťaže zverejňujeme na portáli miestopredaja.sk v sekcií POP aktuality a taktiež v sekcií Víťazné POP realizácie. Galériu všetkých nominovaných vystavení za predchádzajúci mesiac nájdete tu.

Prvý krát sa v tejto odbornej súťaži hodnotili vystavenia za mesiac september 2023.

Obdobná súťaž prebieha v Českej republike od septembra 2015. Viac informácií a víťazné vystavenia si môžete pozrieť tu.

Kontakt

Ak chcete nominovať svoju kampaň, prosím, pošlite email na popstar@mistopredaja.sk

V prípade záujmu o varianty partnerstva s našim portálom napíšte email na popstar@mistopredaja.sk

Hlavný partner projektu

Partneri projektu