Porota

Porota súťaže P.O.P. STAR je tvorená významnými marketingovými odborníkmi, zástupcami médií, značiek, agentúr, škôl a pod.

 

Porotcovia v roku 2023 sú:

ŽUBOR KÁGEROVÁ Zuzana – POP marketing a produkt expert

KOČAN Rastislav – predseda SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA VÝSKUMNÝCH AGENTÚR/ výskumná agentúra Go4insight

ORGONÁŠ Jozef – prodekan Obchodná fakulta – EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

KOZÁK Martin – predseda ZVÄZ OBCHODU SR, výkonný riaditeľ LABAŠ s.r.o.

HOFERKA Anton – country manager SK, PPM FACTUM Slovensko

IMRICHOVÁ Zuzana – country manager SK, INSTORE CONSULTING EU

PÚCHLO Juraj – šéfredaktor, instore Slovakia

KAPITÁN Peter – šéfredaktor Tovar & Predaj

Partneri projektu