O RETAIL CLUBE

NOVÁ KLUBOVÁ PLATFORMA PRE STRETÁVANIE PROFESIONÁLOV Z KAMENNÝCH PREDAJNÍ SR

Cieľom Retail Clubu je:

budovať pozitívny obraz retailu a členov klubu

hľadať a zdieľať efektívne inovácie

posilňovať pozíciu členov pri vyjednávaní s ostatnými účastníkmi trhu (dodávateľov tovaru a služieb, majiteľov nehnuteľností…)

podporovať ESG rozmer aktivít svojich členov a partnerov

spájať ľudí a vytvárať dobre fungujúce obchodné vzťahy

vzájomne vytvárať, spoznávať a prepájať biznis členov

využiť možnosť spropagovať firmu a vlastné podnikanie

propagovať firmu, výrobky, služby

pravidelne stretávať –  zaujímaví hostia – odborníci z rôznych oblastí, zdieľanie know – how, spoznávanie úspešných a ich príbehov

Členstvo pre rok 2024

 

Partneri projektu