O súťaži „Visa Slovak Top Shop“

Špecializovaná microside projektu je na: Slovak Topshop | Visa

1. PRINCÍP SÚŤAŽE
Súťaž „Visa Slovak Top Shop“ je analógiou Michelinských hviezd udelovaných reštauráciam. Naši inšoektori inkognito navštevujú a hodnotia každý mesiac nominované  redajne. Z 12 víťazov jednotlivých mesiacov určí finálová porota záverečné poradie najlepších predajní roka.

2. PARTNERI
Titulárnym partnerom súťaže je spoločnosť Visa.

3. PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY Z JEDNOTLIVÝCH MESIACOV NÁJDETE TU.

4. BEZPLATNÉ NOMINÁCIE
Akúkoľvek zaujímavú maloobchodnú predajňu môžete jednoducho a bezplatne nominovať prostredníctvom emailu nominacia@slovaktopshop.sk

5. KRITÉRIA CX HODNOTENÍ PREDAJNÍ
Súťaž hodnotí zákaznícky zážitok podľa 8 kritérií:
1. Exteriér predajne: upravenosť a zaujímavosť
2. Koncept/dizajn predajne
3. Navigácia/orientácia v predajni prípadne oddelení či regále
4. Vystavenie/prezentácia tovaru/služieb
5. POP komunikácia vrátane prebiehajúcich akcií
6. Cashless Friendly: podpora moderných spôsobov platenia
7. Digital Signange: využitie digitálnych nosičov
8. Personál: vhodný počet, ochota, aktivita a odbornosť

Na hodnotení predajní formou mystery shoppingu s nami spolupracuje spoločnosť ppm factum.

FINÁLOVÁ POROTA

Finálová porota je zložená z odborníkov a manažérov pôsobiacich
v oblasti maloobchodu, marketingu, vzdelávania atď.

Hlavný partner projektu

Partneri projektu