STRETNUTIA KLUBU

Mesačné stretnutia klubu
a) vystúpenie hosťa
b) výmena skúseností, networking
c) 10x/rok – okrem júla a augusta

RETAIL CLUB sa schádza každý druhý štvrtok v mesiaci od 17 h. V roku 2024 je plánovaných týchto 7 stretnutí: 11.4. – 9.5. – 13.6. – 12.9. – 10.10 – 14.11. – 12.12.

O mieste konania budú včas upovedomení všetci členovia klubu.

Členstvo pre rok 2024

Partneri projektu