Heureka, VÚB a Visa predstavujú projekt „Udržateľný e-shop“

Nákupný poradca Heureka spolu s VÚB bankou a spoločnosťou Visa vytvorili spoločný projekt „Udržateľný e-shop“. Na Slovensko ho prinášajú po úspechu v Českej republike s cieľom podporiť a motivovať e-shopy, ktoré sa snažia o udržateľnú prevádzku a myslia na environmentálne a spoločenské dopady svojho podnikania. 

Udržateľný e-shop je zodpovedný e-shop

Aby e-shopy podnikali v súlade s udržateľnosťou, nemusia nutne predávať len čisto produkty, ktoré sú ekologicky úsporné voči prostrediu. V celkovom hodnotení zaváži najmä komplexný prístup k znižovaniu vlastnej uhlíkovej stopy. Napríklad používanie zero waste balenia, podpora lokálnych dodávateľov alebo dôsledná recyklácia všetkého odpadu. K sociálnemu presahu dochádza aj zodpovedným prístupom k zamestnancom, dodávateľom a komunite.

„Veríme, že zodpovednosť konať v súčasnosti spočíva na každom z nás. Aj to je dôvod, prečo sa v banke už dlhší čas venujeme udržateľnosti. Snažíme sa firmy podporovať v ich transformácii k ‚zelenšiemu‘ spôsobu podnikania. Iniciatíva ‚udržateľný e-shop‘ vie firmám pomôcť v podnikaní a ich klientom v lepšom rozhodovaní sa a možno ich aj inšpirovať k zmene, ktorá je pre všetkých nás zrejme nevyhnutná, a i preto som presvedčená, že využijú možnosť sa do nej zapojiť,“ vysvetľuje Martina Hrivnáková, riaditeľka oddelenia marketingu a komunikácie vo VÚB banke.

„Viac ako polovica Slovákov (54 %)[1] v našom nedávnom prieskume uviedla, že udržateľnosť je dôležitým faktorom pri výbere výrobku alebo služby. A 66 % Slovákov si myslí, že udržateľnosť je dôležitým faktorom, ktorým spoločnosť získava výhodu oproti konkurencii. Ak Heureka označí e-shop ako udržateľný, pomôže tým zákazníkom ľahšie sa orientovať a ušetriť čas, ktorý by inak museli stráviť hľadaním informácií o spoločenskom a environmentálnom vplyve produktu,“ hovorí Ľubica Gubová, country manažérka spoločnosti Visa pre Slovensko. „V spoločnosti Visa veríme, že je dôležité pomáhať chrániť našu planétu a prírodné zdroje a podporovať klimatické opatrenia,“ dodáva Gubová.

Soaphoria je súčasťou iniciatívy už v Čechách

„Som veľmi rád, že v krátkom čase od spustenia certifikácie udržateľných e-shopov v Česku prichádzame s touto iniciatívou aj na Slovensko. Zákazníci tak získajú pri online nákupoch dodatočné informácie, vďaka ktorým môžu lepšie využiť svoje spotrebiteľské práva a nakupovať len v serióznych e-shopoch, ktoré navyše spĺňajú najnovšie štandardy udržateľného správania. Téma udržateľnosti je vysoko aktuálna a mimoriadne dôležitá najmä pre mladších zákazníkov, ktorí udržateľné produkty a e-shopy aktívne vyhľadávajú. Počas pandémie sa mnoho Slovákov naučilo rozmýšľať lokálne a začali nakupovať u slovenských a českých výrobcov. Aj preto chceme spotrebiteľom zjednodušiť cestu k výberu zodpovedného e-shopu,“ hovorí Tomáš Braverman, generálny riaditeľ Heureka Group.

Do iniciatívy „Udržateľný e-shop“ na Slovensku sa po úspešnom zapojení v Česku pridá aj známa prírodná a organická kozmetika Soaphoria. Vyrábaná je z prírodných surovín zo Slovenska. Sestry Bodnárové považujú certifikáciu za prínosnú nielen pre stále rastúci počet zodpovedne zmýšľajúcich spotrebiteľov, ale aj pre zviditeľnenie samotných značiek, ktoré konajú udržateľne. „Základom je zamyslieť sa nad svojím fungovaním a presvedčením. Aj v udržateľnosti totiž platí, že ak svojmu cieľu neveríte, váš prechod na udržateľnosť nebude z dlhodobého hľadiska efektívny, pretože pôjdete sami proti sebe,“ hovoria Bianka a Rita Bodnárové, ktoré stoja za úspechom prírodnej kozmetiky Soaphoria.

Kto sa môže stať udržateľným e-shopom?

Každý e-shop, ktorý chce byť na Heureke prezentovaný ako udržateľný a získať ikonu „Udržateľný e-shop“, musí vyplniť dotazník z rôznych oblastí zodpovedného prístupu k svojmu podnikaniu. Každá z položených otázok má inú bodovú váhu. Aby sa e-shop stal udržateľným a získal ikonu, musí dosiahnuť aspoň minimálnu bodovú hranicu. Po splnení tejto podmienky je považovaný za udržateľný. Zelená ikona „Udržateľný e-shop“ bude umiestnená v e-shope. Ale najmä na stránkach Heureky, vedľa certifikátov ako Overené zákazníkmi autorizovaný predajca alebo ocenenie Shop roku.

Každoročným vyvrcholením spoločného projektu je súťaž „ShopRoku“, kde bude prvýkrát za tento rok udelená „Cena udržateľného e-shopu“.

Udržateľný e-shop

Oblasti dotazníka na získanie certifikátu „Udržateľný e-shop“:

● Zodpovedný prístup k životnému prostrediu – ide o najširšiu oblasť, ktorá sa zaoberá otázkou prevádzky a udržateľnosti produktov.

● Prevádzka – balenie produktov do recyklovaných alebo obnoviteľných materiálov, klimaticky neutrálna doprava tovaru k zákazníkovi, ekologické nakladanie s odpadom, úspora elektrickej energie a vody, dodržiavanie uhlíkovej neutrality.

● Udržateľnosť produktov – materiály a procesy ich spracovania dodržujú udržateľné postupy a nepoškodzujú životné prostredie.

● Zodpovedný prístup k zamestnancom – zaručenie bezpečných pracovných podmienok, dodržiavanie základných ľudských práv a adekvátnej mzdy. Venuje sa zamestnancom nad rámec legislatívnych povinností, dohliada na to, aby mali ženy a muži rovnaké mzdy na porovnateľných pozíciách. Prijíma spätné väzby od zamestnancov, poskytuje zamestnancom benefity, zvyšuje kvalifikáciu zamestnancov, začleňuje znevýhodnené skupiny osôb nad rámec zákonnej povinnosti.

● Zodpovedný prístup k dodávateľom – základná znalosť celého dodávateľského reťazca, nastavuje férové ​​ceny a nevyužíva prípadné monopolné postavenie, buduje dlhodobé vzťahy, hradí všetky zmluvné záväzky podľa zmlúv a nevytvára potenciálnu druhotnú platobnú neschopnosť.

● Zodpovedný prístup k zákazníkom – poskytuje transparentné informácie zákazníkovi (VOP, reklamačný proces), má zavedený interný proces ochrany osobných údajov.

● Zodpovedný prístup k riadeniu spoločnosti – prípadný zisk alebo jeho časť je využívaná pre rozvoj napĺňania verejnoprospešných cieľov. Má nastavený etický kódex, má nastavené antikorupčné opatrenia, zabezpečuje transparentný prístup k informáciám zainteresovaným skupinám osôb.

● Zodpovedný prístup ku komunite – je držiteľom certifikácie, je súčasťou udržateľnej iniciatívy (napr. B Corp, Dopper Wave), venuje sa dobrovoľníckej aktivite, ktorá prispieva k riešeniu environmentálnych alebo sociálnych problémov.

Viac informácií nájdete na: www.udrzatelnyeshop.sk

[1]  Ipsos CSR & Reputation Research: Final Report for Visa. The study was conducted by Ipsos for Visa in February 2023 on a representative sample of the Slovak online population aged 18-65, comprising 1,004 respondents.

Zdroj: Visa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Hlavný partner projektu

Partneri projektu