Na veku záleží

Nepredávajte cigarety deťom!

Fajčenie a cigarety sú problém nielen u dospelých Slovákov, ale, žiaľ, aj u detí a mladistvých. Aby sme znížili počty fajčiarov, ako aj intenzitu fajčenia, je dôležité riešiť ho v čase, keď Slováci začínajú fajčiť. To je prevažne na stredných školách, v niektorých prípadoch dokonca skôr. Fajčenie tínedžerov je preto jedna z kľúčových tém, na ktorú chcú iniciatíva Na veku záleží, Úrad verejného zdravotníctva SR a Slovenská obchodná upriamovať pozornosť.

Fakty o fajčení

 • Na Slovensku fajčí približne pätina dospelej populácie. Na prahu dospelosti má skúsenosti s fajčením polovica opýtaných tínedžerov.
 • Až 90 % z tých, ktorí sa stanú pravidelnými fajčiarmi, začína fajčiť pred 19. rokom života.
 • Fajčenie tínedžerov má omnoho závažnejší dopad na ich zdravie. Závislými sa môžu stať už po vyfajčení piatich balení cigariet.
 • Takmer dve tretiny mladistvých získavajú cigarety od kamarátov a dospelých. Až polovica mladistvých fajčiarov si cigarety vie kúpiť bez problémov sama.
 • Aktuálne výsledky kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie, zameraných na predaj tabakových výrobkov neplnoletým, odhalili porušenie zákona takmer u pätiny kontrolovaných predajní.
 • Ľahostajnosť dospelej verejnosti voči fajčeniu detí a mladistvých, ako aj podceňovanie fajčenia tínedžermi, sú dôležitým faktorom, prečo fajčenie dospievajúcich neklesá rýchlejšie.
Tabaková mládež
Tabaková mládež

Cigarety predali aj deťom

Práve deti a mladiství sú už viac ako dekádu v hľadáčiku Slovenskej obchodnej inšpekcie. Tá na  prelome leta a jesene 2021 realizovala ďalšiu kontrolu u rôznych predajcov, v rámci ktorej preverovala dodržiavanie zákona, ktorý zakazuje predaj tabakových výrobkov neplnoletým.

„Kontroly prebiehali v rámci celého Slovenska. Počas posledného augustového týždňa sme skontrolovali 234 predajní, ktoré majú v sortimente aj tabakové výrobky. Pod skrytým dohľadom kontrolórov Slovenskej obchodnej inšpekcie sa pokúšali kúpiť cigarety nastražení maloletí (11 – 15 rokov) a mladiství (16 – 17 rokov) figuranti. Podarilo sa im to takmer v pätine prípadov (17,5 %),“ sumarizuje výsledky kontrol Jana Vilímová, z odboru ochrany spotrebiteľa a trhového dozoru Slovenskej obchodnej inšpekcie a dodáva: „Z toho zarážajúco až v tretine prípadov (34 %) predali predavači bez problémov cigarety maloletým deťom, ktorí navštevujú ešte len základnú školu.

Najviac porušení zákona – až v štvrtine vykonaných kontrol v kraji (25,5%) – bolo zistených v Trnavskom  kraji. Najmenej pochybení zistili inšpektori v Bratislavskom kraji, keď počas kontrolnej akcie nezaznamenali žiaden prípad predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov.

Fajčenie mladých je problém

Medzinárodný deň bez fajčenia je venovaný prevencii, zvýšeniu informovanosti o negatívnom  vplyve cigariet, tabakových výrobkov, výrobkov s obsahom nikotínu a cigaretového dymu na zdravie ľudí. „Na mladý organizmus, ktorý je ešte stále vo vývoji, má fajčenie ešte závažnejší vplyv, ako u dospelých,“ hovorí Timea Záluszká z odboru podpory zdravia a výchovy ku zdraviu Úradu verejného zdravotníctva SR a vymenováva hlavné zdravotné problémy, ktoré fajčenie spôsobuje: „Aj menej intenzívne fajčenie môže u detí a tínedžerov významne znížiť imunitu, znížiť obsah kyslíka v krvi, spôsobovať častejšie respiračné ochorenia, zvyšovať riziko vzniku cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb, a to najmä zvýšený krvný tlak už mladom veku. Fajčenie od skorého veku sa podpisuje pod väčšiu únavu detí, pokles ich výkonu a častejšie bolesti hlavy. Neplnoletým fajčiarom sa tiež rýchlejšie kazia zuby a z estetického hľadiska, v jeho dôsledku viac páchne z úst a je tiež jedným z faktorom nezdravej pleti a predčasnej tvorby vrások.“

Až 90% z tých, ktorí sa stanú pravidelnými fajčiarmi, začína fajčiť pred 19. rokom života. Pravidelné štatistiky Úradu verejného zdravotníctva SR u detí navštevujúcich základnú školu potvrdzujú postupne klesajúci trend fajčenia tínedžerov, stále sú to ale vysoké čísla. Viac ako polovica detí (58,7 %) v školskom veku 11 – 14 rokov skúsilo niekedy cigaretu. Tretina z nich (35 %) fajčí aspoň raz mesačne. Denne fajčí až štvrtina (24,8 %) žiakov základných škôl v tínedžerskom veku.

Naša mládež je silne tabaková

Iniciatíva Na veku záleží zrealizovala doplňujúci prieskum zameraný na fajčenie mladých ľudí, vo veku 15 – 17 rokov. „Prieskum potvrdil nepríjemný fakt – naša mládež je silne tabaková. Na prahu dospelosti má skúsenosti s fajčením až polovica z nich,“ spresňuje štatistiky fajčenia stredoškolákov Bohumila Tauchmannová, ambasádorka iniciatívy Na veku záleží, ktorej projekty sa už takmer štvrťstoročie venujú problematike fajčenia mladistvých. Nemenej zarážajúce sú tiež ďalšie výsledky tohto prieskumu, ktoré realizovala agentúra FOCUS minulý rok:

 • skúsenosti s fajčením potvrdilo 40 % mladých ľudí vo veku 15 až 17 rokov. Štvrtina mladých vo veku 15 až 17 rokov (26 %) fajčí denne resp. niekoľkokrát za týždeň.
 • viac ako tretina (38 %) z nich začala fajčiť ešte na základnej škole.
 • takmer polovica opýtaných mladistvých fajčiarov (48 %) vôbec nerieši škodlivosť fajčenia.
 • kamaráti sú najčastejším dôvodom, prečo stredoškoláci fajčia – 43 % uviedlo kamarátov ako prvý dôvod, 21 % ako druhý dôvod.
 • takmer dve tretiny z nich získavajú cigarety od kamarátov a dospelých (61 %).
 • až polovica mladistvých fajčiarov (49 %) si cigarety kupuje bez problémov sama.

Na mladých zákazy neplatia, potrebujú pozitívne vzory

Tínedžeri však podľa prieskumov fajčenie nevidia ako problém a nevnímajú ani to, že škodí ich zdraviu. Považujú ho za cool a je súčasťou života v partii. Závislosť na fajčení získava mladý organizmus omnoho rýchlejšie, a preto aj pri občasnom fajčení prestať s cigaretami je problém. Stres, či už v škole, doma, s rodičmi, vo vzťahu, s priateľmi, partiou, alebo zo spoločnosti celkovo, je jedným z dôvodov, prečo sa mladým ľuďom nedarí prestať fajčiť, alebo ani nezačať. Preto vznikol projekt H3KNISA, ktorým iniciatíva Na veku záleží cieli práve na rizikovú vekovú skupinu stredoškolákov.

Vieme, že na mladých ľudí nefungujú príkazy, zákazy, mentorovanie, ani ohľadom fajčenia. Tiež na základe prieskumov a odporúčaní pedagógov vieme, že stredoškoláci radi diskutujú, debatujú  v malých komunitách,  akceptujú prirodzené autority. Akceptujú a ľudí ich generácie, ktorí už niečo dosiahli. Preto prostredníctvom projektu H3KNISA prinášame mladým ľuďom, generácii tretieho tisícročia (3K generácia) atraktívnych a inšpiratívnych ľudí. Prinášame aj témy, ktoré ich môžu motivovať hecnúť sa a heknúť si k lepšiemu svoj život,“  predstavuje zámer nového projektu H3KNISA jeho ambasádor a influencer Matúš Okajček, známy pod menom To je ten náš Matúš.

Cez instagramový profil H3KNISA prináša iniciatíva menšie a väčšie motivačné výzvy a témy, projekt ide aj do škôl. „Spoločne so školami sme vymysleli koncept Celodenného workshopu H3KNISA. Je to jeden celý deň bez vyučovania, zato plný rôznych workshopov so spíkrami a lektormi na témy ako sú ekológia, občiansky aktivizmus, hoaxy a konšpirácie, duševné zdravie, cestovanie, podnikanie, financie, vzťahy a sex, šport a životospráva a ďalšie. Cez príbehy týchto zaujímavých ľudí a lektorov, ktorí fajčenie nepovažujú za cool, chceme študentom pomôcť uvedomiť si, že fajčenie by nemuselo byť súčasťou ani ich života,“ dodáva Matúš.

Na veku záleží
Nepredávajte cigarety deťom

Zodpovednosť máme všetci

„Kontroly, štatistiky a prieskumy, ako aj skúsenosti z ďalších preventívnych aktivít iniciatívy Na veku záleží ukazujú jasne. Zodpovedný prístup výrobcov, vzdelávanie predajcov, prísna legislatíva a kontroly štátnych orgánov nemôžu byť jediné. Problém fajčenia detí a mladistvých riešiť musia riešiť všetci,“ prízvukuje Bohumila Tauchmannová. I napriek tomu, že výsledky kontrol sú každým rokom lepšie, Iniciatíva považuje za potrebné neustále hovoriť o tejto téme, až kým ako spoločnosť nedosiahneme hlavný cieľ iniciatívy – zmenu etického správania smerom k prirodzenému odmietnutiu tolerovania predaja aj poskytnutia tabakových výrobkov neplnoletým.

Fajčenie detí a mladistvých je problémom nás všetkých. Zodpovední sme zaň všetci, nielen výrobcovia a predajcovia, nielen legislatíva a prevencia štátu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez cigariet iniciatíva Na veku záleží vyzýva: POVEDZME NIE FAJČENIU DETÍ A MLADISTVÝCH.

Zdroj: Na veku záleží

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Hlavný partner projektu

Partneri projektu