Podiel potravín pod privátnou značkou opäť na rekordnej úrovni

Potravinárska komora Slovenska uskutočňuje už od roku 2013 prieskum podielu vystavenia privátnych značiek potravín na pultoch obchodov. Podiel privátnych značiek dosiahol v roku 2023 podiel 26,8 %, čo je historicky najvyššia nameraná hodnota. Podiel vystavených privátnych značiek rástol už v posledných 3 rokoch, hoci rast bol veľmi mierny. Rok 2023 však zaznamenal výraznejší nárast, čím sa naplnili očakávania z minulého roku, že vysoká inflácia potravín bude mať za dôsledok väčší presun spotrebiteľov k privátnym značkám.

Vyše štvrtina výrobkov je ponúkaná pod privátnou značkou

Potravinárska komora Slovenska uskutočnila aj v roku 2023 prostredníctvom agentúry Go4insight prieskum vystavenia privátnych značiek obchodných reťazcov na pultoch v maloobchode. Prieskum uskutočňuje už od roku 2013, pričom kvôli kontinuite dát používa stále rovnakú metodológiu. Aj v roku 2023 sa prieskum uskutočňoval osobným zberom dát v 360 predajniach potravinových reťazcov v celej Slovenskej republike. Terénny zber údajov prebiehal v mesiaci marec 2023.

Podľa výsledkov prieskumu dosiahol podiel vystavenia privátnych značiek v roku 2023 úroveň 26,8 %, čo je medziročne nárast o 1,2 percentuálneho bodu v porovnaní s rokom 2022. Ide o historicky najvyššiu nameranú hodnotu od začiatku merania v roku 2013.

„Vyše štvrtina výrobkov na pultoch obchodov je ponúkaná pod privátnou značkou,“ uvádza Daniel Poturnay, prezident Potravinárskej komory Slovenska. „V dobe vysokej inflácie sme predpokladali vyššie tempo rastu podielu privátnych značiek a naše očakávania sa naplnili. Neustále však upozorňujeme na skutočnosť, že ak chceme rozvíjať potravinárske odvetvie, inovácie v ňom a ďalšie investície, privátna značky nie sú tá správna cesta. Obchodný reťazec môže zmeniť výrobcu svojej privátnej značky z domáceho na zahraničného bez toho, aby to spotrebiteľ postrehol. Pre menšieho výrobcu však strata takejto zákazky môže znamenať existenčné problémy. Preto je z hľadiska udržania potravinárskej výroby na Slovensku potrebné podporovať značkové výrobky, a nie privátne.“

Ako vyzerá zastúpenie privátnych značiek v jednotlivých obchodných sieťach?

Rôzne retailové siete majú rôzne stratégie, čo sa týka ponuky výrobkov pod privátnymi značkami. Kým v Lidli viac ako polovica  (54%) vystavených výrobkov nesie privátnu značku, v predajniach skupiny Terno je tento podiel výrazne nižší (5%).

Bežný podiel ponúkaných privátnych značiek je v slovenských retailových sieťach v rozmedzí 15 až 25%. Relatívne vyšší podiel privátnych značiek ponúka aj Kaufland (24%).

Sieť obchodov COOP Jednota, ktorá má tretí najvyšší podiel, predáva pod privátnou značkou každý piaty výrobok (podiel 22%).

Z hľadiska typu predajní sú najviac zastúpené privátne potraviny v diskontných predajniach (54 %) a hypermarketoch (22%). V malých predajniach (18%) a supermarketoch (17%) je podiel privátnych značiek najnižší.

Podiel privátnych potravín na predajných pultoch vybraných obchodných reťazcov:

Ako vyzerá podiel privátnych značiek v jednotlivých kategóriách potravín?

Najvyšší podiel zastúpenia privátnych výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko (58 %), mäsové výrobky – balené, nemrazené (46 %), mliečne výrobky – prírodné syry (43 %), cestoviny  (42 %). Najmenší podiel privátnych výrobkov je v kategóriách víno (11 %), pivo (12 %), liehoviny a destiláty (12 %) a  cukrovinky nečokoládové (15%).

Významnejší nárast podielu privátnych značiek, plus 3 p.b., sa zaznamenal v dvoch kategóriách – cukrovinky – nečokoládové a liehoviny a destiláty. Výrazný pokles privátnych značiek bol zaznamenaný v kategórii oleje, mínus 5 percentuálnych bodov

„Výsledky podľa jednotlivých kategórií výrobkov ukazujú, že najvyššie zastúpenie medzi privátnymi výrobkami majú stabilne mlieko, mäsové a mliečne výrobky, sú to teda všetko kategórie, pri ktorých je pre spotrebiteľa rozhodujúca cena a značka ako taká nie je pre spotrebiteľa rozhodujúca. Na druhej strane výrobky s najnižším podielom – pivo, víno, liehoviny a destiláty sa pre reťazce oplatí predávať pod značkou výrobcu, pretože táto je pre spotrebiteľa osobitným garantom chuťových vlastností potraviny“, komentoval Daniel Poturnay.

Podiel privátnych výrobkov na pultoch predajní SR podľa kategórií:

Ako vyzerá zastúpenie slovenských potravín v rámci privátnych značiek obchodných reťazcov?

Pri podiele 27 % privátnych značiek je 18% zahraničných privátnych značiek a 9 % slovenských privátnych značiek. Drvivú väčšinu z privátnych značiek pritom tvoria zahraničné privátne značky v reťazci Lidl, až 38%, zvyšných 16% sú privátne značky vyrobené na Slovensku.

Rovnako reťazec Kaufland preferuje zahraničných výrobcov privátnych značiek, kde je podiel slovenských privátnych značiek 6 %, zatiaľ čo privátne značky vyrobené v zahraničí predstavujú až 17 %, ostatné reťazce majú vyvážený podiel zahraničných a slovenských privátnych značiek. Jedine reťazec COOP Jednota vyrába väčšinu privátnych značiek na Slovensku.

„Rekordný podiel privátnych značiek na Slovensku za posledných 10 rokov je alarmujúci. Privátne značky znižujú možnosť voľby pre spotrebiteľa a zároveň prehlbujú závislosť výrobcov potravín od veľkých obchodných reťazcov. Pokiaľ producenti na Slovensku nebudú dostatočne konkurencieschopní a nebudú posilňovať svoje značky, naberie tento trend rastúci charakter. To však pre potravinovú bezpečnosť Slovenskej republiky nie je dobrá správa,“ uzavrel Daniel Poturnay.

Zdroj: Potravinárska komora Slovenska, Ilustračné foto: Jem pre Zem / Lidl

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Hlavný partner projektu

Partneri projektu