Potravinové púšte: Problém s limitovaným prístupom k potravinám na vidieku

Limitovaný prístup k potravinám, najmä v menších obciach na Slovensku, je vážny a neustále narastajúci problém s ďalekosiahlymi negatívnymi dopadmi. V súčasnosti, podľa nedávneho prieskumu, až pre  58 % ľudí je prekážkou v nakupovaní slovenských potravín ich nedostupnosť. Táto situácia vedie k ekonomickému, ale aj sociálnemu úpadku takto zasiahnutých regiónov. Napriek tomu, rozširovanie týchto tzv. „potravinových púští“ sa nedarí zastaviť, skôr naopak, rozširujú sa.

Potravinové púšte pribúdajú

Menšie obce na Slovensku dlhodobo zápasia s absenciou prístupu k základným potravinám. Až pre 58% ľudí je prekážkou v nakupovaní slovenských potravín ich nedostupnosť. Tzv. „potravinové púšte“ sa nedarí zastaviť, naopak, rozširujú sa. Podľa obchodníkov je to už závažný problém, preto vyzývajú Ministerstvo pôdohospodárstva SR aby sa tejto téme venovalo. Zároveň poukazujú na efektívne riešenia v zahraničí, ktorými by sme sa mohli inšpirovať

Obchodné siete, ktoré realizujú predaj potravín aj na vidieku, totiž bez podpory štátu nedokážu dlhodobo udržať rentabilitu tamojších prevádzok. „Pritom na slovenskom trhu, vrátane vidieka, je veľký dopyt po kvalitných slovenských potravinách. Ukázal to aj nedávny prieskum, z ktorého vyplynulo, že až 76 % spotrebiteľov preferuje potraviny slovenského pôvodu. Preto je potrebné hľadať koncepčné riešenia ako zabezpečiť dostatok kvalitných slovenských produktov dostupných aj v menších obciach,“ povedal Ján Bilinský, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko.

Ilustračné foto: mailanmaik / Unsplash.com

Ambulantný predaj a svojpomoc

V súčasnosti si základné potraviny v obciach bez obchodných prevádzok zabezpečujú obyvatelia buď svojpomocne, inde fungujú tzv. pojazdné predajne. Avšak ani ambulantné formy predaja nie sú systémovým riešením problému, pretože so sebou nesú zdravotné riziká súvisiace s nedostatkami pri nakladaní s potravinami.

S problémom potravinových púští bojujú viaceré krajiny, Slovensko by sa nimi mohlo inšpirovať. Kým obchod na Slovensku je dlhodobo vylúčený z možnosti dostávať akékoľvek dotácie, v Poľsku a Českej republike je problém „potravinových púští“ efektívne riešený cez systém štátnych finančných dotácií. Obchodu by významne pomohlo aj zavedenie investičných stimulov, s cieľom podporiť modernizáciu  obchodných prevádzok na vidieku, čím by sa ich rentabilita zvýšila.

„Dostatok kvalitných slovenských produktov dostupných pre všetkých občanov, vrátane tých na vidieku, by mal byť jednou z priorít novej vlády. Sme presvedčení, že sa vláda SR rozumie vážnosti problému a bude sa danej problematike aktívne venovať,“ myslí si Ján Bilinský, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko.

Zachovanie základnej občianskej vybavenosti si ľudia žijúci na vidieku zaslúžia mať zo strany štátu zabezpečenú. A práve funkčná predajňa potravín v obci dokáže poskytnúť aj ďalšie doplnkové služby, v závislosti od miestnych potrieb a možností.

Zdroj: COOP Jednota Slovensko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Hlavný partner projektu

Partneri projektu