Wanzl Shop Solutions

75 rokov spoločnosti Wanzl

Cloudová správa predajní, digitálne nákupné vozíky a regály. Ale aj plne automatizované obchody 24/7 – to znie ako Silicon Valley, ale je to Leipheim v bavorsko-švábskom okrese Günzburg. Spoločnosť Wanzl tu sídli od roku 1947 a už 75 rokov je inovátorom medzinárodného obchodu.

Wanzl začínala ako malá dielňa

Začínala s dielňou na výrobu a opravy váh, úspech potom prišiel s výrobou drôtených nákupných vozíkov. Dnes je spoločnosť celosvetovým lídrom v oblasti inovácií maloobchodných riešení. Medzi ďalšie obchodné segmenty patrí manipulácia s materiálom, riešenie vstupov a vedenia ľudí, letiskové a hotelové služby. 5. mája 1947 založili Rudolf Wanzl starší a Rudolf Wanzl mladší v Leipheime spoločnosť Wanzl. Presne o 75 rokov neskôr sa celá „rodina Wanzl“ stretla po celom svete prostredníctvom digitálneho prenosu, aby si pripomenula túto udalosť.  Súčasne so slávnostným ceremoniálom v hlavnom sídle spoločnosti sa podávala jubilejná torta aj zamestnancom takmer vo všetkých pobočkách spoločnosti Wanzl vo svete.

Rodinný podnik

Prof. Dr. Peter Ruhwedel: „Wanzl je a zostane rodinným podnikom. Rodiny spoločníkov stoja za spoločnosťou Wanzl a zodpovedne dbajú na to, aby bola firma pripravená na budúcnosť. Preto pokračujeme v rozvoji a modernizácii spoločnosti. Vďaka tomu zostávame na špičke v našom obore po celom svete. Jedna vec je pre nás vždy dôležitá: V našej firemnej kultúre kladieme veľký dôraz na konštruktívnu vzájomnú spoluprácu. Koniec koncov každý softvér alebo nový proces je tak dobrý, ako dobrí sú ľudia, ktorí s ním pracujú. V tejto náročnej dobe by sme radi poďakovali našim zamestnancom po celom svete za ich mimoriadne nasadenie.“

Dr. Klaus Meier-Kortwig: „Sme ekonomicky zdravá spoločnosť, ktorá je schopná riešiť súčasné výzvy, ako je obrovský nárast nákladov na materiál, energiu a dopravu, a zároveň pokračovať v investíciách do našej budúcnosti. Spojením tradície a digitálneho pokroku tak môžeme viesť spoločnosť Wanzl do úspešnej budúcnosti.“

Gottfried Wanzl (vnuk a syn zakladateľov spoločnosti): „Faktory úspechu v histórii našej spoločnosti boli kreativita pri vývoji výrobkov, prísna filozofia kvality a prezieravosť pri rozpoznávaní príležitostí a odvážne investície či už do vertikálnej diverzifikácie výroby, alebo do rozširovania nášho podnikania na medzinárodnej úrovni. Mali sme tiež potrebné šťastie a predovšetkým sme sa vždy mohli spoľahnúť na silný tím Wanzl.“

Transformácia v súlade s trendami

Základný príbeh Spoločnosť Wanzl zaujíma vedúce postavenie vo svete maloobchodu už od svojho založenia. Aby si spoločnosť túto pozíciu nielen udržala, ale ešte ju rozšírila, investuje v súčasnej dobe do najrozsiahlejšieho procesu transformácie a zmien vo svojej histórii. Pretože zmeny v maloobchode sú veľmi razantné. Spotrebiteľské správanie sa v dôsledku megatrendov našej spoločnosti, ako je digitalizácia, neoekológia, individualizácia a urbanizácia, rýchlo mení. Najvýznamnejší partneri spoločnosti Wanzl reagujú novými obchodnými modelmi, testujú inovatívne formáty predajní, rozširujú elektronický a rýchly predaj a modernizujú prezentáciu svojich predajní. Spoločnosť Wanzl ako líder v oblasti inovácií sa nachádza priamo uprostred diania v rámci všetkých týchto koncepcií.

"<yoastmark

Spoločnosť Wanzl je poskytovateľom komplexných riešení v celom hodnotovom reťazci v maloobchode – z hľadiska produktov i projektov, digitálnych aj analógových, národných i globálnych. Zároveň je Wanzl stále plne rodinným podnikom a zachováva hodnoty tradičného rodinného podniku. niku. V roku 2015 zverili rodiny spoločníkov realizáciu úspešnej transformácie externému manažérskemu tímu. S viac ako 4 600 zamestnancami, 12 medzinárodnými výrobnými závodmi, 27 pobočkami a približne 50 obchodnými zastúpeniami patrí spoločnosť Wanzl ku globálnym hráčom vo svojom odbore. Cesta k tejto pozícii je neodmysliteľne spätá s rodinou Wanzlových.

Počiatky úspechu Vývoj maloobchodu od pultového predaja k samoobsluhe je bez spoločnosti Wanzl nemysliteľný. Zavedenie samoobsluhy a vynález nákupného vozíka predznamenali v polovici 20. storočia významné zmeny v maloobchode. V počiatočnej fáze vyrábala spoločnosť Wanzl pre výrobcov pokladníc NCR nákupné košíky na demonštračné účely a vyvinula z nich prvé nákupné vozíky s kolieskami. Koncepčný prielom nastal po návšteve spoluzakladateľa spoločnosti Rudolfa Wanzla ml. USA v 50. rokoch 20. storočia. Zbadal tu prvý nákupný vozík na svete a počas spiatočného letu navrhol ovládateľnejší model: základ všetkých dnešných nákupných vozíkov. Mimoriadny úspech spoločnosti Wanzl sa doslova rozbehol.

Zdravý rast od remeselnej výroby ku globálnemu hráčovi

S rozmachom koncepcie samoobslužných predajní v druhej polovici 20. storočia sa taktiež v spoločnosti Wanzl neustále zvyšoval obrat a počet zamestnancov. Spoločnosť sa ako líder v oblasti inovácií stala v priebehu desaťročí svetovou jednotkou na trhu nákupných vozíkov. Počas tejto doby sa spoločnosť Wanzl vyvinula aj v odborníka na vybavenie predajní s mimoriadnou vertikálnou diverzifikáciou výroby, ktorý nadchol svojich zákazníkov vlastným oddelením pre plánovanie interiérov, spoľahlivým projektovým manažmentom a komplexnými logistickými službami.

Prispelo k tomu aj železné pravidlo Rudolfa Wanzla juniora: „Všetko, čo zarobíme, investujeme.“ Postupne boli vybudované štyri nemecké závody v Leipheime a Kirchheime, ktoré sa odvtedy neustále rozširujú. Okrem toho spoločnosť Wanzl expandovala do celého sveta. Od 70. rokov až do súčasnosti boli v najdôležitejších obchodných oblastiach a regiónoch otvorené pobočky, obchodné zastúpenia a ďalšie výrobné závody.

Na ceste k vrcholu posilnil Wanzl aj umierneným, ale cieleným prevzatím konkurenčných spoločností. Rovnako ako spoločnosť rástli historicky aj jednotlivé obchodné divízie. Postupom času sa k divízii maloobchodu pridali letiskové služby, manipulácia s materiálom, hotelové služby, vstupné zariadenia a systémy vedenia zákazníkov. Od drôtených nákupných vozíkov po 24-hodinové obchody a ďalšie.

Všetko sa začalo nákupnými vozíkmi

V priebehu úspešných rokov boli do maloobchodného sortimentu pridané koše, regálové systémy, predajné stoly a mnoho ďalších individuálnych výrobkov, potom vstupné zariadenia a systémy vedenia zákazníkov až po kompletné vybavenie predajní.

Creative Center Leipheim
Creative Center Leipheim

Realizácia najmodernejších projektov vybavenia predajní, od individuálneho plánovania cez kreatívny dizajn až po bezproblémové uvedenie do prevádzky a popredajný servis, sa stala kľúčovou kompetenciou spoločnosti. Na vytváranie zážitkov z nakupovania má Wanzl vhodné riešenie – vždy v najlepšej kvalite a len od jediného dodávateľa. Môže ísť o jedinečné produkty, ako sú inteligentné nákupné vozíky a systémy prezentácie tovaru, digitálne riešenia. Ale aj o kompletné koncepcie obchodov, ako sú trading-up, samoobslužné predajne 24/7 a fulfillment. Alebo sú spoločne so zákazníkmi vyvíjané úplne individuálne komplexné riešenia.

Vďaka tomu všetkému Wanzl predstavuje silného partnera maloobchodu. Okrem toho sa spoločnosť Wanzl vo svojej 75-ročnej histórii odvážne chopila príležitosti diverzifikovať blízke obchodné segmenty. V oblasti najmodernejších prístupových riešení je spoločnosť vyhľadávaným poskytovateľom kreatívnych a technologických riešení. Plne automatizované prístupové systémy zabezpečujú, zjednodušujú a zlepšujú správu budov. Či už sa jedná o otočné kríže, výstupné zariadenia, prístupové systémy alebo predajné automaty, štýlové vstupné systémy kombinujú dizajn s funkčnosťou, dokonale sa začleňujú do každého interiéru a zaisťujú efektívnu kontrolu prístupu a ochranu citlivých priestorov. Spoločnosť svojimi komplexnými digitálnymi službami pre efektívnu manipuláciu s materiálom taktiež významne prispieva k hospodárskemu úspechu svojich partnerov v logistických procesoch.

Zdroj a foto: Wanzl

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Partneri projektu