COOP Jednota pokračuje v protiinflačnej garancii  

Domáci maloobchodný systém COOP Jednota pokračuje v Protiinflačnej garancii. Naďalej bude ponúkať vybrané tovary s cenovým limitom, v období od 1.7.2023 do 30.9.2023, s interným prehodnocovaním na mesačnej báze. Aktualizovaný zoznam tovarov s protiinflačnou garanciou tvoria základné potraviny so zameraním sa na slovenskú produkciu.

Systém družstiev pokračuje v protiinflačnej garancii

Dobrovoľná iniciatíva Protiinflačná garancia vznikla v období citeľnej neistoty na domácom i na svetových trhoch. Krivka inflácie zaznamenala dramatické hodnoty a v dlhšom horizonte nebolo možné predvídať ďalší vývoj. Táto aktivita mala v obchodnej praxi svoje opodstatnenie. Zmierňuje dopady inflácie na spotrebiteľské ceny základných potravín. Cieľom je eliminovať prípadné cenové skoky a priniesť tak isté upokojenie pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.

„Po spustení protiinflačnej garancie sme v obchodnej praxi evidovali situácie, kedy došlo k navýšeniu odbytových cien zo strany dodávateľov, no garantované ceny v rámci iniciatívy boli dodržané na úkor obchodníka. Sme presvedčení, že v 2. štvrťroku prispela iniciatíva regionálne i plošne k postupnému zmierneniu napätia a zníženiu tempa rastu cien potravín na Slovensku. Prezentované obavy potravinárov, že táto iniciatíva bude na ich úkor, sa nenaplnili,“ uvádza Ján Bilinský, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko.

Foto: COOP Jednota

Situácia sa stabilizovala, neistota pretrváva

V aktuálnom období došlo k výraznému upokojeniu situácie na svetových trhoch. Stabilizoval sa najmä trh s energiami a pohonnými hmotami. To sa pozitívne prejavuje aj v oblasti predaja potravín. Situácia na trhu s potravinami sa postupne zlepšuje, inflácia má klesajúcu tendenciu. Vojnový konflikt na Ukrajine má však potenciál nepredvídateľne negatívne ovplyvniť situáciu v Európe, čo môže viesť opätovne k cenovým výkyvom.

„Na základe internej analýzy sme sa rozhodli v iniciatíve pokračovať. K cenotvorbe základných potravín budeme aj naďalej pristupovať zodpovedne a citlivo. Každý mesiac si interne vyhodnotíme prínos protiinflačnej garancie a zaujmeme zodpovedné stanovisko. Nemennou prioritou a spoločnou úlohou celej potravinovej vertikály stále zostáva, aby ceny základných potravín dennodennej spotreby zostali dostupné pre všetky príjmové skupiny obyvateľstva,“ zdôrazňuje Filip Kasana, podpredseda, COOP Jednota Slovensko. Dôležité sú zmysluplné opatrenia a podporné mechanizmy s pozitívnym dopadom nielen na vývoj cien pre slovenských spotrebiteľov, ale tiež na zlepšenie konkurencieschopnosti slovenskej potravinovej produkcie a zvýšenie potravinovej sebestačnosti Slovenska.

Aktuálny zoznam produktov

Pri zostavovaní zoznamu tovarov protiinflačnej garancie sa domáci reťazec COOP Jednota zameral primárne na slovenskú produkciu, čo prinieslo pozitívny efekt aj vo vzťahu k predaju slovenských potravín. Aktualizovaný zoznam produktov s prehodnotenými maloobchodnými cenami, platný od 1.7.2023 do 30.09.2023, bude uverejnený na web stránke – www.coop.sk.

Zdroj: COOP Jednota Slovensko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Hlavný partner projektu

Partneri projektu