Skupina Schwarz pokračuje v napĺňaní stratégie REset Plastic

Skupina Schwarz sa rýchlo približuje k naplneniu svojich cieľov v rámci celoskupinovej plastovej stratégie REset Plastic. Vďaka intenzívnej spolupráci a synergii spoločností Schwarz Produktion, Lidl a Kaufland, ako aj spoločnosti PreZero, skupina už teraz dosahuje veľké úspechy na medzinárodnej úrovni, aj na úrovni jednotlivých krajín.

Skupina Schwarz pokračuje v stratégii REset Platic

Potvrdzujú to aj nasledovné čísla za rok 2021:

– Kaufland a Lidl (spoločne za všetky krajiny, v ktorých pôsobia) obmedzili používanie plastov v obaloch vlastných značiek o 18 %. Tým sa výrazne priblížili k cieľu stratégie REset Plastic – používať do roku 2025 o 20 % menej plastov.

– Ďalší cieľ skupiny Schwarz sa zameriava na to, aby sa v obaloch vlastných značiek spoločností Kaufland a Lidl, pozostávajúcich z plastu, používalo do roku 2025 v priemere 25 % recyklátu. V súčasnosti sa vo všetkých krajinách celkovo používa priemerne 14 percent recyklátu. Dosiahnuté výsledky skupiny Schwarz v tejto oblasti možno pripísať predovšetkým úspešnému prechodu od využívania materiálu PET k 100-percentnému rPET (s výnimkou vrchnákov a etikiet) v prípade jednorazových fliaš vyrábaných spoločnosťou Schwarz Produktion,

– na úrovni všetkých 32 krajín, v ktorých pôsobia spoločnosti  Kaufland a Lidl, dosiahla skupina Schwarz zatiaľ maximálnu recyklovateľnosť pri 50 percentách obalov vlastných značiek – čo zodpovedá presnej polovici stanoveného cieľa.

Menej plastov a uzavretý kolobeh

Skupina Schwarz nadväzuje na doterajšie úspechy a ďalej rozvíja udržateľné opatrenia, ktoré prispejú k napĺňaniu stanovených cieľov. V rámci ďalšieho postupu sa skupina okrem vylepšení v oblasti zamedzovania používaniu plastov zameriava najmä na používanie recyklátu a zvyšovanie recyklovateľnosti.

Menej plastov – uzavretý kolobeh: s víziou stratégie REset Plastic hľadí skupina Schwarz do udržateľnej budúcnosti. Každý príspevok v záujme uvedomelého a zodpovedného zaobchádzania s plastmi sa prejaví na celkovom výsledku. Obchodná skupina pracuje v rámci všetkých svojich spoločností neustále na napĺňaní svojich cieľov.

Zdroj: Lidl

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Partneri projektu