SPP otvoril ďalšiu LNG čerpačku na diaľnici D2

SPP otvoril na diaľnici D2 ďalšiu, v poradí tretiu, čerpaciu stanicu na skvapalnený zemný plyn LNG na hraničnom odpočívadle Brodské.

 

SPP otvoril na diaľnici D2 ďalšiu, v poradí tretiu, čerpaciu stanicu na skvapalnený zemný plyn LNG

Na čerpačke na nej možné natankovať aj stlačený zemný plyn CNG. Vysokokapacitná plniaca stanica tak bude slúžiť nielen pre ťažkú nákladnú dopravu, ale aj pre osobnú automobilovú dopravu. Motoristi ju budú môcť využiť vďaka jej výhodnej polohe priamo na hraničnom odpočívadle Brodské. To je prístupné z oboch smerov, tak z Bratislavy, ako aj z Brna.

Nová čerpacia stanica vznikla v rámci projektu fueLCNG. Jeho cieľom je vytvorenie pilotnej siete troch čerpacích staníc LNG rozmiestnených pri hlavných koridoroch TEN-T siete v rámci Slovenskej republiky. SPP otvoril prvú čerpaciu stanicu v januári v Trnave a ďalšiu v apríli v Prešove. Projekt fueLCNG podporila Európska komisia a je spolufinancovaný z Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

Rozširovanie možností využívania zemného plynu ako alternatívy, ktorá produkuje výrazne menej škodlivých emisií a menej hluku v porovnaní s konvenčnými palivami v doprave, patrí dlhodobo k prioritám SPP. V záujme znižovania spotreby fosílnych palív a zvyšovania energetickej bezpečnosti nahradí fosílny zemný plyn v budúcnosti obnoviteľný biometán, ktorého výrobu SPP tiež pripravuje.

Okrem paliva LNG pre ťažkú nákladnú dopravu, stanica ponúkne aj alternatívne palivo CNG. Zahrievaním LNG vo výparníkoch dochádza ku produkcii CNG, ktorý je následne možné plniť či už do osobných áut, autobusov alebo CNG dodávok. Prevádzku čerpacích staníc LNG zabezpečuje SPP prostredníctvom dcérskej spoločnosti SPP CNG s.r.o.

Zvyšovanie komfortu pre dopravcov priamo na ich štandardných trasách.

Otvorením ďalšej vysokokapacitnej plniacej stanice na skvapalnený zemný plyn LNG na tranzitne najvyťaženejšej diaľnici na Slovensku, SPP pokračuje v rozširovaní siete LNG čerpacích staníc a zvyšovaní komfortu pre dopravcov priamo na ich štandardných trasách. Týmto krokom spoločnosť zároveň rozširuje sieť verejných plniacich staníc na stlačený zemný plyn CNG na Slovensku na 26. Nová stanica je umiestnená na hraničnom diaľničnom odpočívadle Brodské vedľa bývalej colnice. Je samoobslužná, prístupná nepretržite a je na nej možné platiť či už kartou od SPP CNG, palivovou kartou EUROWAG alebo bežnou platobnou kartou.

Foto: SPP

Čo je LNG a prečo je ekologickejší ako nafta?

LNG (z angl. Liquefied Natural Gas – skvapalnený zemný plyn) vie v segmente ťažkej nákladnej dopravy plne nahradiť naftu, pretože poskytuje rovnaké prevádzkové a výkonové parametre pri výrazných úsporách emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok. Používaním LNG nevznikajú takmer žiadne tuhé častice, ktoré by sa uvoľňovali do ovzdušia. Nie sú preto potrebné filtre ani aditíva. Autá na tento pohon preukázateľne produkujú menej škodlivých skleníkových plynov. A to najmä oxidov síry (-99 %), oxidov dusíka (-75 %) a oxidov uhlíka (-50 %). Nákladné LNG ťahače s nádržami s objemom 290 až 390 kilogramov skvapalneného plynu majú priemerný dojazd od 1200 do 1500 kilometrov, takže dokážu konkurovať v dojazde naftovým ťahačom.

LNG vzniká pri ochladení na teplotu -162 °C. V jednom metri kubickom LNG je približne 600 metrov kubických zemného plynu. Ochladením sa zmenší jeho objem, čo umožňuje ľahšie a bezpečnejšie skladovanie a prepravu. To vytvára priestor pre jeho nasadenie v oblasti ťažkej nákladnej a riečnej dopravy, kde je dojazd vozidla resp. plavidla kľúčovým parametrom. LNG sa bude v budúcnosti nahrádzať obnoviteľným biometánom.

Zdroj a foto: SPP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Hlavný partner projektu

Partneri projektu