V Chorvátskom Grobe otvárajú prvú časť novodobého centra

Vo štvrtok 7. septembra slávnostne otvorili v Chorvátskom Grobe obchodné centrum Klokan. Rovnako ako vo Zvolene, aj v Chorvátskom Grobe spoločnosť KLM real estate a.s. investovala do viacerých zelených opatrení.

Klokan prináša množstvo zelených opatrení

Prvotným dôvodom pre investíciu v obci Chorvátsky Grob je fakt, že obec rastie rýchlym tempom a pribúdajú viaceré rezidenčné projekty, ktoré však nemajú vo svojich plánoch žiadnu polyfunkciu či zázemie, ktoré človek potrebuje pre bývanie. Chýbajú obchody, služby, materské školy či detské ihriská. „Náš projekt v Chorvátskom Grobe je, podobne ako Klokan vo Zvolene, srdcovou záležitosťou. Od začiatku sú tieto projekty tvorené podľa toho, že v danej oblasti niekto z nás žije a vnímame, čo vieme a chceme do nášho mesta či obce priniesť,“ povedal Ing. Vladimír Buček, predseda predstavenstva KLM real estate a.s..

Prvé nákupné centrum 21. storočia KLOKAN vybudovala spoločnosť v lokalite Zvolen – Západ a v prevádzke je od novembra minulého roka. Aj v Chorvátskom Grobe na otvorenom OC Klokan pripravili kombináciu viacerých zelených opatrení. Nechýbajú tu zelené strechy, ktoré pomôžu v zadržiavaní dažďovej vody v území, ale aj schopnosti znižovať v lete teplotu vo vnútri budovy až o 3 stupne Celzia. Rovnako tak budú spolu s vysadenými stromami a zelenými stenami pomáhať znižovať prašnosť a CO2 z dopravy a sú súčasťou prevencie pred prívalovými dažďami. Rovnako tak investor myslel aj na vodozádržné opatrenia vo forme retenčných dlažieb na parkovacích miestach.

Okrem retailparku pribudnú aj cyklotrasy

„V Chorvátskom Grobe žijem už šestnásť rokov. Sám vidím, čo v obci chýba, čo potrebuje. Spolu so spoločníkmi a partnermi sme sa podujali pomôcť obci rozvíjať toto územie tak, aby plnilo všetky funkcie vrátane obchodnej, kultúrno – spoločenskej a športovej,“ vysvetlil zrod projektu Vladimír Buček. Spoločnosť intenzívne komunikuje s obcou od začiatku prípravy. Okrem iného už je podpísané memorandum o spolupráci pri výstavbe cyklotrasy, ktorá prepojí starú a novú časť obce. Súčasťou je aj chodník, po ktorom budú môcť mladí futbalisti chodiť na tréning mimo hlavnej cesty.

„Veľmi ma teší, že v Chorvátskom Grobe vzniklo obchodné centrum tohto typu, ktoré tu doteraz veľmi chýbalo. Verím, že ide o nový impulz pre vznik budúceho obchodného, športového a spoločenského priestoru, ktorý prepojí pôvodnú časť Chorvátskeho Grobu s časťou Čierna Voda. Vznikne tak nové, kultivované predmestie smerom od diaľnice D1, ktoré sa bude v budúcnosti ešte rozrastať o nové prvky a objekty,“ povedala starostka Chorvátskeho Grobu Vladimíra Vydrová.

V spolupráci s Bratislavskou integrovanou dopravou a obcou Chorvátsky Grob je od otvorenia OC KLOKAN zriadená a uvedená do prevádzky autobusová zastávka pre linky 525 a 628. Návštevníci centra tak mimo osobnej dopravy budú môcť využiť pre návštevu centra aj prostriedky mestskej hromadnej dopravy.

Jednou z etáp je výstavba športových areálov

„Chceme v tomto centre zabezpečiť výstavbu hokejovej haly s integrovanou plavárňou. Je to energeticky výhodné, pretože hokejová hala produkuje teplo, ktoré dokážeme využiť na vykurovanie bazénov a ostatných zariadení,” povedal Vladimír Buček. V procese výstavby je však už teraz futbalový areál a futbalová akadémia. „Moje deti hrajú futbal. Doterajšie futbalové ihrisko je na súkromných pozemkoch a hoci sme ako rodičia chceli, nedalo sa do toho investovať. Ako občianske združenie OŠK Chorvátsky Grob sme oslovili obec so zámerom prenajať si obecné pozemky v tejto lokalite. Podarilo sa a poslanci nám schválili prenájom na 50 plus 50 rokov s tým, že tam OŠK Chorvátsky Grob vybuduje športový areál. Tento záväzok sa nám darí napĺňať. Areál je vo výstavbe a kolaudáciu plánujeme 11/2023..“

„Zámerom je, aby v čase, kedy deti prídu na umelecký krúžok alebo športový tréning, vedeli rodičia zmysluplne stráviť tento čas,” hovorí V. Buček o prvej fáze projektu. Ten sa už vo svojich začiatkoch stretol s pozitívnym ohlasom.

Vzhľadom na výbornú dopravnú dostupnosť a novovybudovaný diaľničný privádzač s kruhovým objazdom a v neposlednom rade pre veľký záujem klientov sa KLM real estate a.s. rozhodli prikúpiť ďalšie pozemky. Novodobé centrum Chorvátskeho Grobu tak bude rozšírené o ďalšie objekty, okrem spomínanej hokejovej haly a plavárne – to bude 2. etapa OC KLOKAN, ako zdravotné stredisko a ďalšie polyfunkčné objekty.

Zdroj a foto: KLM real estate

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Hlavný partner projektu

Partneri projektu