Visa: Zákazníci chcú byť odmenení za udržateľné nakupovanie

Nový výskum spoločnosti Visa v spolupráci s Ipsos, ktorý sa zaoberá postojmi Sloveniek a Slovákov k udržateľnosti, CSR a s tým spojenými spotrebiteľskými návykmi ukázal, že iniciatívy odmeňujúce udržateľné nakupovanie patria medzi tie najobľúbenejšie, pretože nielen motivujú, ale aj pomáhajú šetriť peniaze.

 

Udržateľné správanie zákazníkov

Slováci a Slovenky od firiem očakávajú, že sa zapoja do spoločensky zodpovedného podnikania (CSR). A tiež, že sa budú aktívne podieľať na tom, aby bolo udržateľné správanie pre zákazníkov dosiahnuteľné. Približne polovica slovenských spotrebiteľov tvrdí, že pri rozhodovaní o nákupe je pre nich dôležitá firemná zodpovednosť. 62 % Slovákov a Sloveniek je ochotných si zaň aj priplatiť (cca o 5 % až 10 % viac).[1]

Visa spolupracuje so spoločnosťou ecolytiq, ktorej inovatívne riešenie Sustainability-as-a-Service® analyzuje údaje o platobných transakciách v reálnom čase a informuje o každej transakcii pomocou individuálnych výpočtov environmentálnej stopy, napr. emisií CO2. Funkcie Sustainability-as-a-Service pomáhajú spotrebiteľom zmeniť svoje správanie tým, že im poskytujú užitočné tipy týkajúce sa udržateľného životného štýlu, výberu obchodníka a ponúkajú im možnosť kompenzovať svoju environmentálnu stopu.

„Banky, ktoré spolupracujú so spoločnosťou Visa, môžu svojim zákazníkom pomáhať na ceste k udržateľnejšiemu životnému štýlu, napríklad vďaka kalkulačke uhlíkovej stopy ecolytiq. Snažíme sa uspokojiť vzrastajúci dopyt zákazníkov tým, že sme pripravili balík produktov udržateľných riešení. V roku 2022 v rámci Európy spúšťame kalkulačku uhlíkovej stopy, možnosti kompenzácie emisií a tiež možnosti odmeňovania pre držiteľov kariet Visa. Na Slovensku sme už  kalkulačku uhlíkovej stopy úspešne spustili v spolupráci s Tatra bankou,“  uviedla Ľubica Gubová, Country Lead Visa pre Slovensko.

Meranie uhlíkovej stopy

Slováci a Slovenky považujú meranie uhlíkovej stopy za zaujímavú ponuku pre držiteľov kariet. Toto riešenie sa páči 52 % Slovákov. Na Slovensku už Tatra banka predstavila svoj Účet pre Modrú planétu, ktorého súčasťou je aj kalkulačka uhlíkovej stopy od ecolytiq. Klienti Tatra banky si v bankovej aplikácii veľmi jednoducho môžu pozrieť, aký dopad mala ich platba kartou na planétu. Či už ide o nákup cestovného lístka alebo nákup zeleniny u lokálneho obchodníka. Takto sa môžu formovať nákupné návyky držiteľov kariet Visa.

Výskum ukázal, že ochrana klímy, uvedomelý prístup k manažmentu prírodných zdrojov a aktivity podporujúce miestne komunity sa stali všeobecne uznávanými princípmi zodpovedného života. Víziu aktívne sa podieľať na ochrane životného prostredia má dnes až deväť z desiatich Slovákov. Ovplyvňuje to aj ich vôľu prijať udržateľnosť v nakupovaní. Takmer pätina Slovákov a Sloveniek (19 %) je ochotná plne prispôsobiť svoje správanie udržateľnejšiemu životnému štýlu. Najväčšiu skupinu (58 %) tvoria ľudia, ktorí sa snažia žiť udržateľne bez výrazných obmedzení. O niečo vyššie percento populácie (62 %) je ochotné priplatiť si za produkty s pridanou spoločensky zodpovednou hodnotou.

Udržateľnosť radi prenechávame firmám

Z výskumu tiež vyplýva, že Slováci sú veľkými priaznivcami svojho bezprostredného životného prostredia a miestnych komunít. Oceňujú stratégie CSR zamerané na lokálne prostredie – väčšina Slovákov a Sloveniek (82 %) chce vidieť, aký efekt má ich zodpovedné správanie v blízkosti svojho bydliska.

„Visa prispieva k udržateľnejšiemu svetu tým, že využíva svoju sieť, produkty, služby, údaje a značku na podporu udržateľného obchodu a celosvetového prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Naším cieľom je začleniť udržateľnosť do digitálnych bezhotovostných platieb a bankových účtov. Pomáhame tak spotrebiteľom získať relevantné informácie o dopadoch ich spotreby a správania. Podľa nášho prieskumu Slováci a Slovenky očakávajú, že spoločenská zodpovednosť je súčasťou firemných hodnôt (85 %) a od komerčných spoločností očakávajú v tejto oblasti uvedomelý prístup. Hoci sú si spotrebitelia vedomí svojej zodpovednosti za udržateľnosť, radi to nechávajú na firmy. Najväčšie šance na úspech majú preto tí, ktorí načúvajú potrebám zákazníkov. A snažia sa im zodpovedné správanie čo najviac uľahčiť či ich dokonca za to odmeniť,“ uviedla Ľubica Gubová, Country Lead pre Slovensko.

Zdroj: VISA, IPSOS
[1] Ipsos CSR & Reputation Research 2022: Výskum Ipsos bol zrealizovaný vo februári 2022, na celkovej vzore 1037 respondentov vo veku 18-65.

Ilustračné foto: Gerd Altmann / Pixabay.com 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Hlavný partner projektu

Partneri projektu