GLP posilňuje svoju pozíciu v strednej Európe

GLP, popredný developer komerčných a priemyselných nehnuteľností, pôsobí v strednej Európe už viac ako tri roky. Za ten čas spoločnosť zdvojnásobila svoje portfólio nehnuteľností v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a Maďarsku na takmer 2,5 milióna m2. Spoločnosť plánuje v regióne nové projekty. Posilnia jej pozíciu medzi poprednými investormi, developermi a správcami priemyselných nehnuteľností. Jedným z nich je Obchodná zóna GLP Bratislava. Ponúkne viac ako 130 000 m2 viacúčelových priestorov v energeticky úsporných budovách.

 

GLP má v súčasnosti vo svojom stredoeurópskom portfóliu 64 realitných projektov

Projekty slúžia popredným spoločnostiam v oblasti elektronického obchodu, rýchloobrátkového tovaru, logistiky (3PL) a automobilového priemyslu. Tie si vyžadujú priestory, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy z hľadiska funkčnosti, technického vybavenia a udržateľnosti. Ich poloha v tesnej blízkosti metropol a priemyselných centier regiónu ich tiež odlišuje od konkurencie.

Všetky nové logistické centrá spoločnosti GLP majú štandardnú výšku skladu 12 metrov. Sú vybavené technológiami zameranými na úsporu prevádzkových nákladov a energie. Sú to napríklad inteligentné meracie systémy alebo príprava na inštaláciu fotovoltaických panelov. Spoločnosť GLP tiež kompletne digitalizuje proces navrhovania, výstavby a správy logistických zariadení pomocou digitálneho modelovania budov, takzvaného BIM (Building Information Management).

Vytvorením digitálneho dvojčaťa budovy možno optimalizovať celý cyklus výstavby a správy z hľadiska užívateľského komfortu, času a nákladov na údržbu. Digitálny model budovy uľahčuje rýchly prístup ku všetkej dokumentácii, čo pomáha identifikovať a odstraňovať prípadné poruchy, zlepšiť riadenie záručného servisu a minimalizovať spotrebu energie.

Dlhodobá správa a rozvoj portfólia nehnuteľností

Medzi charakteristické znaky spoločnosti GLP patrí dlhodobá správa a rozvoj vlastnených nehnuteľností. „Budovy zostávajú v našom portfóliu dlhodobo a sú osobne spravované našimi odborníkmi. To nám pomáha budovať silné vzťahy s našimi klientmi a sústrediť sa na kvalitu budov nielen počas výstavby, ale aj pri každodennej prevádzke. GLP ponúka aj mnoho ďalších doplnkových služieb súvisiacich so segmentom priemyselných nehnuteľností: napríklad vývoj robotických technológií alebo ekologických zdrojov energie. Tieto technológie sú už v našich budovách prítomné a budú sa ďalej rozširovať,“ hovorí Marek Jandous, riaditeľ pre investície a správu aktív v strednej a východnej Európe v spoločnosti GLP.

Takmer všetky priestory spoločnosti GLP v regióne sú v súčasnosti prenajaté. Spoločnosť aktívne monitoruje dopyt po nových priestoroch a na základe toho realizuje nové rozvojové projekty. Patrí medzi ne rozširovanie existujúcich parkov, ako aj výstavba nových parkov v okolí Bratislavy, Budapešti, Vroclavu a Katovíc.

V stredoeurópskom regióne má spoločnosť GLP príležitosť vybudovať ďalší milión štvorcových metrov nehnuteľností podľa najvyšších štandardov. Moderné energeticky úsporné budovy využívajú technológie a riešenia s medzinárodnými certifikátmi udržateľnosti.

Pripravované projekty  GLP

·         Obchodná zóna GLP Bratislava ponúkne viac ako 130 000 m2 v blízkosti bratislavského letiska. Tento moderný projekt je navrhnutý v duchu udržateľnosti (ESG) ako energeticky šetrný s množstvom inovatívnych prvkov vrátane využívania obnoviteľných zdrojov energie. Technologicky vyspelý viacúčelový priestor bude vhodný na využitie napríklad ako predajný showroom, na vývoj a výskum technológií alebo na robotickú logistiku. Okrem toho bude okolie disponovať verejne prístupnou zeleňou. Obchodná zóna GLP Bratislava bude v maximálnej miere budú využívať obnoviteľné zdroje. Moderný viacúčelový areál sa môže pochváliť radom inovačných prvkov: energiu vyrábajú strešné fotovoltaické panely, teplo zaistia tepelné čerpadlá, dažďová voda sa využije ako úžitková voda. Systém inteligentného merania a zberu dát umožní sledovať spotrebu tepla a kontrolu prevádzky budov. Celý areál je citlivo začlenený do okolitej zástavby, a to formou parkovej úpravy, ktorá bezbariérovo otvorí pre návštevníkov celý priestor. Zeleň spríjemní pobyt vnútri aj vonku obchodnej zóny.

·         GLP Wrocław V – rozšírenie jedného z najväčších logistických projektov vo Vroclavu (300 000 m2). Všetky tri existujúce budovy sú plne prenajaté popredným hráčom v oblasti elektronického obchodu a o ďalšie štyri budovy je už na trhu záujem. Wrocław V, ktorý sa nachádza medzi rýchlostnou cestou a diaľnicou, sa má stať logistickým centrom elektronického obchodu v juhozápadnom Poľsku.

·         GLP Lędziny II – po komerčnom úspechu parku GLP Lędziny a vynikajúcej spolupráci s miestnymi orgánmi spoločnosť GLP rozširuje svoju činnosť v priemyselnom centre Poľska o ďalších 200 000 m2. Súčasťou projektu je verejná zeleň oddeľujúca areál od obytnej zóny, ako aj nová cestná infraštruktúra pre zákazníkov a miestnych obyvateľov.

·         Logistické centrum Sziget II – 110 000 m2 vysokokvalitných, energeticky úsporných logistických priestorov na okraji Budapešti, vedľa maloobchodného parku, a náš projekt Sziget I, ktorý bol plne prenajatý pred dokončením.

Príležitosti na rast

„Zaznamenali sme trvalý záujem o naše priestory, ktorý sa prejavil v partnerstvách s približne 125 klientmi v celom regióne. A to vrátane kľúčových hráčov v rastúcom segmente e-commerce. Dopyt po moderných priestoroch, ktoré podporujú modernú logistiku a ľahkú výrobu, je stabilný. Je to spôsobené zmenou dodávateľských reťazcov v dôsledku pandémie a vojny na Ukrajine. Hoci sa krajiny, v ktorých pôsobíme, líšia z hľadiska obchodných podmienok, rozsahu a absorpčnej kapacity trhov alebo dostupnosti investičných pozemkov, vo všeobecnosti nám poskytujú príležitosti na rast,“ uzatvára Błażej Ciesielczak, regionálny riaditeľ spoločnosti GLP pre strednú Európu.

Zdroj a foto: GLP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Hlavný partner projektu

Partneri projektu