Informácie o výživovej kvalite potravín na obale sú pre ľudí užitočné

Väčšina Slovákov dbá v rámci svojho životného štýlu na zdravé stravovanie a zohľadňujete to aj pri výbere a kúpe potravín. Zároveň je pre nich zrozumiteľne podaná informácia o výživovej kvalite potraviny na obale  užitočná, riadili by sa ňou a u väčšiny by ovplyvnila aj jej kúpu. Ukázal to prieskum agentúry NMS Slovakia.

Výživová hodnota je dôležitý údaj

Nadpolovičná väčšina Slovákov a Sloveniek (53 %) v prieskume uviedla, že v rámci svojho životného štýlu dbá na zdravé stravovanie a zohľadňuje to aj pri výbere potravín. Medzi touto skupinou obyvateľstva sa častejšie vyskytujú ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Len 13 % vyslovene tvrdí, že na zdravé stravovanie nedbá.

V reakcii na zvyšujúci sa záujem ľudí o zdravé stravovanie rastie počet potravín, ktoré uvádzajú informácie o svojej výživovej kvalite na obale, v zjednodušenej, graficky zrozumiteľnej forme. Jednou z najpoužívanejších je systém Nutri Score, ktorý hodnotí potraviny na základe obsahu priaznivých a nepriaznivých výživových zložiek na organizmus.

Z prieskumu vyplýva, označenie potravín systémom Nutri Score ľudia vnímajú pozitívne. Až dve tretiny spotrebiteľov (67 %) uviedlo, že ho považujú za užitočné. Tento názor je najsilnejší medzi najmladšou generáciou Z (18 – 25 rokov). 28 % respondentov ho vníma neutrálne a len vo výnimočných prípadoch (4 %)  je vnímané ako neužitočné. Tento názor je o niečo viac rozšírený medzi mužmi v porovnaní so ženami.

Nutri  Score hodnotia pozitívne aj odborníci

„Z môjho pohľadu môže spotrebiteľa správne nasmerovať pri výbere potravín s priaznivou nutričnou kvalitou, a tým zároveň prispieť k zdravšiemu životnému štýlu. Taktiež môže slúžiť ako pomôcka pri rozhodovaní, ktorý výrobok v danej kategórií kúpiť,“ povedala Mgr. Zuzana Klinčáková, vedúca Odboru podpory zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava.

Výživová hodnota je pre spotrebiteľa dôležitý orientačný údaj
Výživová hodnota je pre spotrebiteľa dôležitý orientačný údaj

Z prieskumu tiež vyplynulo, že informáciou v rámci systému Nutri Score by sa riadilo 57 % opýtaných. Tretina zaujala v tejto veci neutrálny postoj a len 10 % to odmieta. Opäť sa medzi tými s negatívnym postojom nachádzajú častejšie muži v porovnaní so ženami.

Takmer polovica spotrebiteľov (48 %) zároveň tvrdí, že označenie Nutri Score ovplyvní ich výber a nákup potravín. 37 % ľudí sa v tomto smere vyjadrilo neutrálne a len 15 % odmieta, že by toto označenie ovplyvnilo obsah ich nákupného košíka.

Prieskum pre spoločnosť Nestlé uskutočnila agentúra NMS Slovakia v októbri 2022 na výskumnej vzorke 1 012 respondentov.

Zdroj: Nestlé, NMS Slovakia, Foto: Kaufland

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Hlavný partner projektu

Partneri projektu