Vo Valaskej Belej sa tešia zákazníci i zamestnanci

Po rekonštrukcii bola otvorená predajňa COOP Jednoty Prievidza vo Valaskej Belej. Nový COOP Supermarket sa nachádza v centre obce s takmer 2 tis. obyvateľmi.

 

Renovovaná predajňa vo Valaskej Belej

Obec Valaská Belá je spádovou obcou pre víkendových zákazníkov, ktorí vlastnia alebo si prenajímajú chalupy v obci a jej okolí. Pôvodná predajná plocha predajne bola prekážkou v jej ekonomickom raste. Rekonštrukcia je pozitívnou zmenou pre zákazníkov, no nepochybne i pre kolektív predajne. Na otvorení sa dňa 31.03. 2023 zúčastnila predsedníčka COOP Jednoty Prievidza, Janka Madajová, členovia predstavenstva COOP Jednoty Prievidza i vedúca predajne spolu s kolektívom.

„Našim hlavným cieľom a očakávaním je spokojnosť zákazníkov, ktorí môžu nakupovať v modernej priestrannej predajni so štandardmi spĺňajúcimi ekologické i technologické kritériá súčasnej doby. V neposlednom rade je pre nás dôležité, aby nový obchod priniesol zlepšenie pracovných podmienok našim zamestnancom. Tím, pôsobiaci vo Valaskej Belej pod vedením pani Furkovej, si to za svoje pracovné nasadenie plne zaslúži,“ uvádza Janka Madajová, predsedníčka COOP Jednoty Prievidza. A dodáva: „Túto podhorskú obec s viac ako 2 tisíckami  obyvateľov,  rozdelenú na štyri miestne časti a ďalšiu takmer stovku lazov vnímame ako jednu z významných obcí nášho okresu. V rámci okresu je to od Prievidze najvzdialenejšia obec.  Veľký počet chalupárov a časť obyvateľov žijúca na vzdialenejších lazoch má teraz možnosť pohodlne nakupovať.“

Modernizácia otvára nové možnosti rastu

Predajňa vo Valaskej Belej prešla rozsiahlou rekonštrukciu pôvodnej predajne so zachovaním reťazca COOP Supermarket II. Po rekonštrukcii sa predajná plocha zväčšila z pôvodných 185,00 m² na 323,00 m² predajnej plochy a skladová plocha zo 122,00 m² sa rozšírila na 378 m². Dôvodom rekonštrukcie  a modernizácie bola práve nepostačujúca veľkosť predajne. Uvedená predajňa vykazovala najvyšší maloobchodný obrat na m² predajnej plochy v rámci všetkých predajní COOP Jednoty Prievidza. Predajňa i sklad boli stiesnené, z čoho vyplývali aj nepostačujúce hygienické štandardy pri skladovaní tovaru.

„Kapacita nášho COOP Supermarketu dlhodobo nepostačovala potrebám zákazníkov a v rámci predajnej plochy sme  zákazníkom nedokázali ponúknuť zodpovedajúcu šírku sortimentu a úroveň služieb. Preto sme dospeli k presvedčeniu, že je nevyhnutné prevádzku rozšíriť a modernizovať. Postupne sme  riešili všetky potrebné kroky, aby sme mohli zmenu realizovať. Rozšírenie predajnej plochy sme dosiahli prístavbou a komplexnou prestavbou celého objektu. Vzhľadom na limitovaný pozemok sme skladové priestory, sociálny uzol a technické zázemie vysunuli na poschodie.  Parkovanie pre zákazníkov sme vyriešili v spolupráci s vedením obce, ktoré nám vyšlo v ústrety. Samotná prestavba trvala 3 mesiace. Počas tohto obdobia sme zriadili v obci dočasnú kontajnerovú predajňu,“ upresňuje J. Madajová.

Technológie podporujúce udržateľnosť

Obnovená predajňa využíva nové technológie podporujúce udržateľnosť a ekologický prístup.  Vykurovanie je riešené systémom rekuperácie vzduchu, t.j. ohrievanie nového prichádzajúceho vzduchu použitým odchádzajúcim. Týmto je zaručené dostatočné hygienické vetranie predajne bez vysokých energetických strát odsávaného vzduchu. Približne 20% použitého vzduchu sa primiešava do novoprichádzajúceho, zvyšok je dohrievaný výmenníkom z odchádzajúceho vzduchu.

V predajni boli inštalované dve tepelné čerpadlá (odoberajú teplo z vonkajšieho vzduchu). Tepelné čerpadlá vykurujú predajňu iba v prípade nedostatočného množstva odpadového tepla z technológie chladenia. Zaujímavosťou sú aj vodozádržné betónové nádrže dažďovej vody, ktoré priemerujú prietokové množstvo vypustené do miestneho toku Nitrica. Betónové nádrže slúžia na zachytenie prívalového dažďa.

Extra služby v predajni

Okrem štandardných služieb ako je možnosť platenia poštových poukážok a šekov, dobíjanie kreditu a CasBacku,  si môžu zákazníci priamo v novej predajni zakúpiť regionálne COOP nákupné poukážky v rôznych nominálnych hodnotách. „V predajni  sme  za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb, v spolupráci s dodávateľom pekárenských výrobkov doplnili rezačku na chlieb a tiež nový moderný automat na výkup všetkých typov zálohovaných obalov. Prevádzka bola vybavená novým moderným zariadením, ojedinelým pultom – stolom na vyloženie  ovocia a zeleniny, modernými mraziacimi zariadeniami, uzatvárateľnými chladiacimi vitrínami a podobne“, dopĺňa J. Madajová.

Zdroj a foto: COOP Jednota

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Partneri projektu