Poznáme účet za Vianoce

Slovenské domácnosti si dopriali relatívne štedré Vianoce, napriek vysokej inflácií. Maloobchodné tržby v decembri nadviazali na prekvapivé novembrové zotavenie a pokračovali v ďalšom raste. Do plusu sa pritom vrátili už aj v medziročnom porovnaní.

 

Ukázalo sa teda, že ani rekordne vysoká inflácia neodradila slovenské domácnosti od vianočných nákupov. Naopak, tie si dopriali relatívne štedrého Vianoce i na úkor svojich úspor. Po novembrovom poklese v medzisezóne sa opätovne zotavili aj tržby slovenských hotelov – ani vysoká inflácia tak, zdá sa, neubrala z po pandémií obnoveného záujmu (predpokladáme skôr stredne a vyššie príjmových) domácnosti o zimné dovolenky. Naopak, vysoké ceny naďalej vyháňajú klientov z reštaurácií (predpokladáme, že najmä „menučkových“ reštaurácií).

Podľa údajov Štatistického úradu sa tržby v slovenskom maloobchode (v stálych cenách) v decembri zvýšili o 1,4% (sezónne očistené) a rast (o 2,7%) obnovili už aj v medziročnom porovnaní (v novembri medziročne ešte klesali o 1,4%). Naďalej tak ostávali vyššie aj ako v období tesne pred vypuknutím pandémie, t.j. v decembri 2019 (o 3,2%). Vyššie tržby ako pred pandémiou pritom hlási ako potravinový, tak i nepotravinový segment. Predaj potravín pravdepodobne ťaží aj z klesajúceho záujmu o stravovanie sa v reštauráciách. Ten najskôr okresali protipandemické opatrenia a zvýšený podiel práce z domu, neskôr návrat stravníkov do reštaurácií výrazne spomalili rekordne vysoké ceny, ktoré znížili najmä dopyt po „menučkových“ reštauráciách. Za tržbami spred pandémie tak tržby reštaurácií zaostávajú o viac ako desatinu.

Ilustračné foto: Yvette Fang / Pixabay.com  

Pandémia zmenila štruktúru tržieb v potravinovom segmente, keď tržby viac presúvala od malých špecializovaných predajní potravín k veľkým obchodným reťazcom. S upokojením pandemickej situácie sa však táto medzera začala zatvárať a v porovnaní s obdobím spred pandémie už obe časti potravinového segmentu vykazujú porovnateľný nárast – obchodné reťazce o 3,0%, špecializované predajne potravín o 2,0%. Rekordne vysoká inflácia ale môže v tomto roku opäť presúvať časť tržieb smerom k obchodným reťazcom, ktoré vedia lepšie využiť výnosy z rozsahu pre zvýšenie svojej cenovej konkurencieschopnosti. Najmä pre domácnosti s nižší a nižším stredným príjmom by pritom mohla byť cena čoraz viac dominantným faktorom pri rozhodovaní o tom, kde nakúpiť základné potraviny.

Pomerne silný nárast tržieb v decembri zaznamenal najmä nepotravinový segment, pozitívne ovplyvnený predvianočnými nákupmi. Zdá sa pritom, že ani vyššie cenovky zásadnejšie nezmenili správanie slovenských domácnosti a tie si aj na úkor svojich úspor dopriali relatívne štedré Vianoce. Najskôr sa tak asi nenaplní náš predpoklad, že vyššie cenovky presunú časť vianočných tržieb do povianočných výpredajov. Pandémia presunula časť tržieb v nepotravinovom segmente do online sveta a hoci sa v minulom roku zákazníci začali vracať aj do kamenných prevádzok, internetové obchody zásadne oslabenie tržieb nezaznamenali. V decembri boli ich tržby približne na úrovni spred roka (0,2%) a v porovnaní s obdobím spred pandémie (december 2019) boli vyššie až o 14,5%. Ostatné zložky nepotravinového segmentu si pripísali miernejšie (jednociferné) nárasty tržieb oproti obdobiu spred pandémie alebo dokonca pokles (tovar pre kultúru a rekreáciu, t.j. knihy, hračky, športové potreby atď). Výnimkou je len predaj elektroniky v špecializovaných predajniach, ktorý zaznamenal v decembri silný medzimesačný (23%) i medziročný (41%) nárast tržieb a v porovnaní s decembrom 2019 boli jeho tržby vyššie až o 44%. Z hľadiska celkových tržieb sa však jedná skôr o menší zo segmentov maloobchodu.  Na konci roka sa prebrali aj tržby na trhoviskách, stále však boli medziročne nižšie o 2,6% a v porovnaní s decembrom 2019 o viac ako pätinu. Ani uvoľnenie pandémie a znovuobnovenie vianočných trhoch tak nedokázalo vrátiť trhoviska na predpandemické úrovne.

Po novembrovom oslabení sa v decembri opätovne prebrali aj tržby hotelov. Tie sa medzimesačne zvýšili až o 6% (sezónne očistené) a medziročne boli vyššie viac ako trojnásobne (212,5%). Keďže aj v závere roku 2021 ich tržby umelo znižovali pandemické opatrenia, väčší zmysel má porovnanie s decembrom 2019, t.j. obdobím spred vypuknutia pandémie. Tržby hotelov boli aj v tomto prípade vyššie, hoci len o miernych 1,2%. Potvrdzuje sa tak, že ani rekordne vysoká inflácia, či slabšie snehové podmienky, neodrádzajú dovolenkárov od zimnej dovolenky na Slovensku. To už ale neplatí o reštauráciách. Ich tržby i v decembri klesali – medzimesačne o 1,1% (sezónne očistené). A hoci boli medziročne vyššie o 70%, za decembrom 2019 zaostali o viac ako desatinu (-11,3%).

Pokles v decembri zaznamenali i tržby z predaja a údržby áut – medzimesačne o 1,6% (sezónne očistené). Medziročne však boli stále vyššie o 9,3% (v novembri o 15,2%) a vyššie boli aj v porovnaní s decembrom 2019 (o 13,4%). Tržby v predaji áut stále určuje najmä ich ponuka, čo zvyšuje aj ich volatilitu.

Pokles tržieb sa v závere roka (trocha prekvapivo) zastavil. Napriek tomu (v dôsledku slabého prelomu leta a jesene) boli celkové tržby v maloobchode, hoteloch a reštauráciách a predaji a údržbe áut v štvrtom štvrťroku o 1,3% (sezónne očistené) nižšie ako v treťom štvrťroku. Dynamika ich medziročného rastu sa však zrýchlila z 0,4% na 4,6%. Spotreba domácnosti tak v závere roka odoláva vysokým cenám lepšie ako sme pôvodne očakávali a predstavuje jednoznačne pozitívne riziko našej prognózy HDP v závere roka (0,9% medziročne)

Výhľad

Spotreba v nasledujúcich mesiacoch bude narážať na svoje limity plynúce najmä z rekordne vysokej inflácie. Po vyčerpaní finančných vankúšov nižšej strednej a nízkopríjmovej skupiny domácnosti a odznení vianočného efektu (vyššia motivácia siahať na úspory) očakávame ďalšie utlmovanie spotreby domácnosti na Slovensku.

Autor: Ľubomír Koršňák, Analytik, Makroekonomické analýzy trhu

Zdroj: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. pobočka zahraničnej banky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Partneri projektu